רגע לפני שחושבים להזמין את השירותים של חברת הדברות הדבר הראשון שאותו צריכים לבדוק, עוד טרם הבדיקה של המחיר הוא את היות הרישיון שלהם לבצע פעולה של הדברה עם כזה סוג של חומר קיים, ובתוקף עם ריסוס באישור משרד הבריאות.

זה דבר אשר מהווה את החשיבות הכי גבוהה במעלה, ורק כך יכולים לוודא כי מדביר אשר עסוק במטלה של הדברה יודע את כל הכללים עבור שימוש זהיר ונכון בחומרים שעדיין חלק גדול מהם מאוד רעיל.

באופן הזה הרעל הורג רק את מה שהוא אמור להרוג, והמדביר מעביר את הוראות הפעילות בשטח כאשר אף הוא לבוש בכל ציוד ההגנה הנדרש.